Leerplicht


De gemeente Amsterdam heeft het bureau leerplicht plus in het leven geroepen. Dit bureau heeft het beleid t.a.v. alles wat met leerplicht te maken heeft aangescherpt. Een van de zaken waar De Meer mee geconfronteerd wordt is de aanvraag van extra verlof. Ook daarvoor zijn de richtlijnen aangescherpt. Kijk op www.bureauleerplichtplus.nl voor meer informatie.
 

Extra verlof, vakantieverlof en vrijstelling

Het uitgangspunt is dat leerlingen buiten de schoolvakanties niet van school mogen wegblijven. Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis.
Een aanvraag voor een of meer dagen heet een aanraag extra verlof. Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school.
Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur. Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 f en g LPW).*
De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit (een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht) om het verlof al dan niet toe te kennen.

Luxe verzuim
Ongeoorloofd verzuim rondom de vakanties heet ook wel ‘luxeverzuim’. Leerplichtambtenaren houden streng toezicht op luxeverzuim: leerlingen moeten het schooljaar gezamenlijk starten en afsluiten. Als u uw kinderen rondom de vakantieperioden zonder toestemming van school houdt, bent u strafbaar.
 

Vrijstelling leerplicht

Wanneer uw kind lange tijd niet naar school kan vanwege lichamelijke of psychische problemen, kunt een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht bij de leerplichtambtenaar. Hij schakelt een arts of psycholoog in om te beoordelen of uw kind vrijstelling krijgt.

*formulier voor aanvragen van vakantieverlof vindt u hier
formulier voor aanvragen van verlof wegens gewichtige omstandigheden vindt u hier