Ouderraad (OR) maakt school (nog) leuker


De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers en teamleden van Daltonschool de Meer die zich bezighoudt met onderwerpen die niet direct met het onderwijs te maken hebben, maar wel zorgen voor inspiratie, in- en ontspanning, ontwikkeling, saamhorigheid en vooral plezier.
We denken mee en organiseren:


Als iedereen meedoet wordt het beter en leuker!
Dit soort activiteiten van de grond krijgen voor bijna 500 kinderen is onmogelijk zonder de hulp en begeleiding van vele andere ouders. We doen dus regelmatig een oproep via het Meernieuws of via de klassenouders voor een paar uur van jullie tijd. Vaak is de voorpret tijdens de opbouw minstens zo leuk als de activiteit zelf.
Daarnaast zijn we altijd blij als mensen zich spontaan melden om ergens mee te helpen óf om het voortouw te nemen: wil je iets organiseren of coördineren? Graag - en er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven!

Naast ouderlijke bijdragen in de vorm van tijd zijn deze activiteiten en investeringen natuurlijk ook afhankelijk van financiële bijdragen. Zie meer informatie over hoogte en betaling van de vrijwillige ouderbijdrage hier.

Huidige leden ouderraad:
Leerkrachten:
Anna Hoogervorst
Bab Marinus
Yvonne Lammertink 

Ouders/verzorgers:
Philippine Van den Ouwelant 
Mandy Soons
Lilian Klop
Anna Mrijen
Inge Tanja
Willem-Jan Jansen

De ouderraad vergadert ongeveer eens in de 6 weken, afhankelijk van de jaarkalender en de activiteiten die plaatsvinden op school.
Als je mee wilt doen, vragen of suggesties hebt dan zijn we momenteel het makkelijkst te bereiken per email: OR@DaltonschoolDeMeer.nl

Samen maken we de school!