Ouderraad (OR) 

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers en teamleden van Daltonschool de Meer. De OR is verantwoordelijk voor de organisatie van uiteenlopende activiteiten, zoals de sportdag, Sint & Kerst en het schoolfeest.
De ouderraad vergadert eens in de 6 weken, afhankelijk van de jaarkalender en de activiteiten die plaatsvinden op school. Ieder ouderraadslid is betrokken bij een activiteit en coördineert de uitvoering ervan, vaak met hulp van (klassen)ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderraad stelt jaarlijks de (vrijwillige) ouderbijdrage vast, € 65,00. Dankzij deze bijdrage kunnen de leerlingen van Daltonschool De Meer onder meer culturele uitstapjes maken, op schoolreis en Sinterklaas en Kerst vieren. Uw bijdrage maakt deze plezierige activiteiten mogelijk! U kunt de bijdrage overmaken naar IBAN: NL11 INGB 0004 8817 35 ten name van Oudervereniging Dalton De Meer.

Huidige leden ouderraad:
Leerkrachten:
Ellen Schuit 
Joyce de Hoog
Yvonne Lammertink 
Hielie Bakker namens de directie
 
Ouders:
Philippine Van den Ouwelant
Mandy Soons
Lilian Klop
Angelique van Vuuren (penningmeester) 
Petra Hulst (voorzitter) or@daltonschooldemeer.nl