Thuis op de computer….  3x


Het mag duidelijk zijn dat wij er niet naar streven dat uw kind ook na schooltijd nog uitgebreid bezig is met school. Er is meer. Maar mocht uw zoon of dochter thuis nog eens iets willen oefenen, dan zijn daarvoor de mogelijkheden.
Omdat de oefeningen ook op school gebruikt worden, is het wel de bedoeling dat deze uitsluitend door uw kind zelf gemaakt worden.
 
  1.  Basispoort.
Basispoort is het schoolportal waarmee de kinderen op de school vanaf groep 3 kunnen oefenen. Groep 3 met Rekentuin en Veilig leren lezen,  groep 4 met Nieuwsbegrip en vanaf groep 5 met Nieuwsbegrip, Blink De Wereld en Topomaster. Ook thuis kan uw kind hiervan gebruik maken.
Inloggen op Basispoort thuis.
Ga naar   https://thuis.basispoort.nl/login/
Hier kunt u met uw e-mail adres(sen) dat/die bij ons op school van u bekend is/zijn en eerder gestuurd wachtwoord inloggen om zo gebruik te kunnen maken van Basispoort.
Nadat u heeft ingelogd, kan uw kind met zijn wachtwoord (groep 3, 4: een plaatje, groep 5 t.m.8: een code van 4 cijfers) inloggen.
Uw wachtwoord vergeten/niet gekregen: GEEN probleem.
Op hierboven genoemde site kunt u met uw e-mailadres een nieuw wachtwoord aanvragen.
 
  1.  G-suite.
De school heeft naast Basispoort ook een werkomgeving op internet, waarop uw kind vanaf groep 6 met een eigen account kan inloggen. Na inloggen kan er gewerkt worden met tekstverwerker, presentatie etc.
Uw kind heeft hiervoor van school een eigen e-mail account met wachtwoord ontvangen.
Inloggen op G-suite.
Ga naar  https://accounts.google.com
Hier kan uw kind inloggen met zijn/haar eigen e-mail account en wachtwoord (bekend bij de leerling). Op dit moment gebruiken wij op school de apps  documenten en presentaties voor opdrachten. De optie e-mail gebruik werkt niet.

Handleiding Classroom
 
  1.  Gynzy-kids.
Tot slot kunnen de kinderen vanuit thuis inloggen op hun eigen werkomgeving in Gynzy.
Ga naar  https://www.gynzykids.com
Ook hier kan uw kind inloggen met zijn/haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord (bekend bij de leerling).
 
Daar waar de kinderen hun eigen inlog niet meer weten, kan dit worden opgevraagd bij de leerkracht.
Basispoort.: wachtwoord is plaatje (groep 3 en 4), 4-cijfercode (groep 5 t.m. 8)
G-suite.: e-mailaccount (…….@dsdemeer.nl) i.c.m.  wachtwoord
Gynzykids.: gebruikersnaam i.c.m. 4-cijfercode