Thuis op de computer


Het mag duidelijk zijn dat wij er niet naar streven dat uw kind ook na schooltijd nog uitgebreid bezig is met school. Er is meer. Maar mocht uw zoon of dochter thuis nog eens iets willen oefenen, dan zijn daarvoor de mogelijkheden.
Omdat de oefeningen ook op school gebruikt worden, is het wel de bedoeling dat deze uitsluitend door uw kind zelf gemaakt worden.

Thuis kan uw kind inloggen in de eigen omgeving van het Coolportaal van Cloudwise. De inloggegevens zijn dezelfde die uw kind op school gebruikt.

Er kan gewerkt worden aan rekenen, spelling en taal. 
De leerlingen van de bovenbouw kunnen in hun eigen drive werken aan presentaties, werkstukken etc.
Ook wordt er gewerkt met Classroom, hierin is onder andere de weektaak te vinden, leerbladen en opdrachten waaraan gewerkt kan worden.

Handleiding Classroom