Luizenprotocol


In de periodes tussen de vakanties worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Dit doen wij volgens ons luizenprotocol. U kunt dit protocol hier lezen.

Waterpokkenprotocol


Ieder jaar krijgen de leerlingen te maken met waterpokken. Het waterpokkenprotocol kunt u hier lezen.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen


In het protocol medicijnvertrekking en medisch handelen kunt u lezen wat wij als school wel en niet kunnen/mogen met betrekking tot medicatie toedienen bij leeringen en het verrichten van medische handelingen. Het protocol kunt u hier lezen.