Ouderbijdrage

Jaarlijks op de algemene ouderavond in oktober wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
Schooljaar 2017-2018 is de ouderbijdrage € 65. Dankzij deze bijdrage kunnen de leerlingen van Daltonschool De Meer onder meer culturele uitstapjes maken, op schoolreis en Sinterklaas en Kerst vieren. Uw bijdrage maakt deze plezierige activiteiten mogelijk! U kunt de bijdrage overmaken naar IBAN: NL11 INGB 0004 8817 35 ten name van Oudervereniging Dalton De Meer.