Verlof


We geven in beginsel geen vrij buiten de schoolvakanties. Mocht verlof toch noodzakelijk zijn, dan moet u vooraf toestemming vragen. Voor een verlof korter dan tien dagen kunt u op school een verlofaanvraagformulier invullen (bij de administratie). De directeur beoordeelt de aanvragen, wij houden de wettelijke verlofregeling aan. De formulieren voor het aanvragen van verlof zijn te vinden onder het kopje leerplicht (menu onder ouders) op onze site.

Verlof is mogelijk in het volgende geval:
Voor verlof langer dan tien dagen moeten de ouders altijd zes weken vooraf  toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Verlof aansluitend aan de zomervakantie is nooit toegestaan en wordt altijd door leerplichtzaken vervolgd. Als er eenmaal extra verlof is gegeven, kan er niet nogmaals om dezelfde reden verlof worden aangevraagd. Uitzonderingen daarop zijn ziekte en calamiteiten.