Informatieochtenden


Helaas zullen de ouderinformatieochtenden met ingang van 6 november 2021, door COVID-19, niet meer fysiek plaatsvinden. Zodra dit wel weer kan zullen wij dat aangeven.
Wij organiseren regelmatig informatieochtenden. Heeft u hiervoor interesse?  U bent dan vanaf 10.00 uur, zonder dit van te voren te melden, welkom op onderstaande data. U wordt geïnformeerd over de werkwijze van de school, u kunt vragen stellen en vervolgens kunt u een kijkje in de school nemen onder begeleiding van onze leerlingenraad.

 
Dit jaar zijn de informatieochtenden op de volgende donderdagen van 10:00-11:30 uur:
7 oktober 2021
4 november 2021
9 december 2021 afgelast vanwege de huidige maatregelen
onder voorbehoud:
13 januari 2022 afgelast vanwege de huidige maatregelen
17 februari 2022
17 maart 2022
21 april 2022
19 mei 2022
30 juni 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen per mail of telefoon. 
administratie@daltonschooldemeer.nl
Telefoonnummer: 020-6945700