Parnassys ouderportaal


Het leerlingvolgsysteem Parnassys biedt een ouderportaal waarin de ouders informatie over hun eigen kinderen op school kunnen vinden. U krijgt van de school op het aan school doorgegeven emailadres een login. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat

Via deze link kunt u inloggen op de Parnassys ouderportaal. Wilt u meer weten over het openstellen van dit portaal, kijk dan naar een Powerpoint-presentatie waarmee wij alle ouders geinformeerd hebben: deze link.