Naschoolse opvang


Binnen ons schoolgebouw biedt Kind Centrum Watergraafsmeer Amsterdam (KCWA) De Beukelse Berg dagelijks opvang aan 80 leerlingen. Informatie daarover vindt u regelmatig in de nieuwsbrief. De Beukelse Berg verzorgt naast opvang ook naschoolse activiteiten en de overblijf voor alle kinderen van onze school. 

De Beukelse Berg
www.kcwa.nl/
 

Overige partners

Omdat er voor meer dan 80 kinderen behoefte is aan naschoolse opvang heeft De Meer ook een samenwerkingsrelatie met andere aanbieders van naschoolse opvang; het Kinderhonk en Woest Zuid. Ouders dragen zelf de zorg voor inschrijving bij één van deze organisaties.

't Kinderhonk
www.hetkinderhonk.nl
Woest Zuid
www.woestzuid.nl
Kindergarden Zuivelplein
www.kindergarden.nl