STAIJ beleid huiselijk geweld en kindermishandeling + afwegingskader
 
Aandachtsfunctionaris: Mirjam Hoedemaker; algemeen beleidsmedewerker STAIJ.  Zij zorgt voor de implementatie van het nieuwe beleid en is de trekker en aanspreekpunt voor de STAIJ-scholen over dit onderwerp.
Het STAIJ-beleid in deze is dat het landelijk beleid voor het onderwijs wordt gevolgd.  Het afwegingskader dat daarbij voor de gehele organisatie wordt gevolgd is:
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf