Leerlingenraad


Daltonschool De Meer heeft een leerlingenraad. Daarin zitten vertegenwoordigers van de groepen 6, 7 en 8. Zij worden gekozen door de kinderen van de jaargroepen 6, 7 en 8. De raad komt maandelijks bijeen onder leiding van onze adjunct-directeur Hielie Bakker. De leerlingenraad bespreekt alle voor hen belangrijke schoolzaken. Bevindingen van de leerlingenraad worden meegenomen naar de schoolleiding.
Kinderen uit de leerlingenraad verzorgen verder de rondleiding op de open (dalton)dag en zitten in de jury van de voorleeswedstrijd.