Naar het voortgezet onderwijs

De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs (VO) is in Amsterdam geregeld in gezamenlijke afspraken tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeente. Centraal hierin staat de Kernprocedure. Op de onderwijssite van de gemeente kunt u daar uitgebreid over lezen.
De ouders van de leerlingen van groep acht nodigen we in november uit voor een speciale ouderavond. Daarin verstrekken we algemene informatie over de procedure richting het voortgezet onderwijs.
 
Eind groep 7  krijgen de kinderen met hun ouders het voorlopig VO-advies. In januari volgt het definitieve schooladvies.
De groepen acht doen in mei mee met de Cito-eindtoets. De aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs zijn dan al geregeld. Op onze school doen alle leerlingen mee met de Cito-eindtoets.
 
Resultaten
Jaarlijks publiceren we in de schoolgids de eindresultaten van de afgelopen drie jaren en de doorstroomcijfers van de basisschool naar het voorgezet onderwijs.
De citoscore van de eindtoets basisonderwijs:
2013: 538,5                         2014: 541,8                         2015: 538,9
 
Deze scores worden vergeleken met scholen met een vergelijkbare populatie. Daarin scoren we in 2013 op het gemiddelde, in 2014 en 2015 boven het landelijk gemiddelde.  
 
Uitstroom van de afgelopen 4 jaren (in procenten)
 
  VWO HAVO/
VWO
HAVO HAVO/
VMBO-T
VMBO-T VMBO
B/K-PRO
12-13 41,3 18,8 18,8 5,0 10,0 6,3
13-14 40,3 31,3 16,4 7,5 1,5 3,0
14-15 31,6 31,6 8,8 10,5 12,3 5,3
15-16 38,2 16,4 21,8 9,1 10,9 3,6

 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie over 'Van groep 8 naar een VO-school' en de Amsterdamse kernprocedure, klik hier.