Hoe werken we aan onze kwaliteit?


Op onze school werken we met de plan-do-check-act-cyclus.
We gebruiken de volgende instrumenten:
Op basis van deze evaluaties maken we plannen en bepalen we de scholingsbehoeften schoolbreed en persoonlijk van de teamleden.
De evaluatie van het onderwijs vindt plaats binnen onze vakgroepen en taakgroepen. Alle leerkrachten hebben taken binnen deze ontwikkelgroepen. Zo hebben we een werkgroep taal, een werkgroep dalton, een werkgroep sociaal–emotionele ontwikkeling, een werkgroep kunst en cultuur, een werkgroep ICT en een werkgroep meer-en hoogbegaafdheid, communicatie en sport.