Onze sociaal-emotionele uitgangspunten


We willen een veilige omgeving bieden voor ouders en kinderen. Een veilig klimaat is de basis voor kinderen om tot ontwikkeling te komen. Team, ouders en leerlingen werken bewust samen aan een plezierige en positieve schooltijd. Om een veilige omgeving te creëren is het belangrijk te weten wat er verwacht wordt.

Onze schoolregels voor alle betrokkenen zijn:  
Aanvullende regels:  
Indien kinderen grensoverschrijdend gedrag laten zien gaat ons zogenaamde drie- waarschuwingen-systeem van start.
 
KWINK
Kwink op school is onze methode voor Sociaal Emotioneel Leren (SEL), gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en omdat het een digitale methode is altijd actueel. KWINK is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
 
Het drie- waarschuwingen- systeem   
Anti-pestprotocol
Onze school heeft een anti-pestprotocol.
 
Schorsing/verwijdering van school
Hoewel het niet te hopen is dat uw kind met bovengenoemde zaken te maken krijgt, willen wij hier toch duidelijk maken hoe wij daar op onze school mee omgaan. Indien het gedrag van een leerling daartoe aanleiding geeft, kan het schoolbestuur in overleg met de directie besluiten voor één of enkele dagen die leerling de toegang tot de school te ontzeggen. Het kind krijgt gedurende de ‘time-out’ of schorsing werk mee naar huis.

In extreme situaties kan de directie het bevoegd gezag vragen een leerling van school te verwijderen: