Welke methodes gebruiken we?

We werken met moderne methodes, uitgebreid met software-programma’s. 
 
Overzicht van de methodes
Vakgebied
Taalonderwijs:                                                Schatkist, Onderbouwd en Staal
Aanvankelijk lezen:                                        Veilig Leren Lezen
Voortgezet technisch lezen:                         Estafette (groepen 4 t/m 7)
Begrijpend lezen:                                           Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL
Technisch schrijven:                                      Handschrift, Pennenstreken en Schrijfdans
Rekenen:                                                          De Wereld in Getallen
Geschiedenis:                                                  Blink
Aardrijkskunde:                                               Blink
Natuur/Biologie:                                             Blink
Engels:                                                              Groove me (vanaf groep 7)
Studievaardigheden:                                      Blits (groepen 6, 7 en 8)
Sociaal emotionele vaardigheden               Kwink
Verkeersonderwijs                                         Tussen school en thuis vanaf gr 5, in gr 1 t/m 4 op projectbasis
 

Overig

Aan beeldende vorming werken we zowel in de groep als buiten de groep, vaak onder leiding van externe professionals. De groepen 3 t/m 8 krijgen muziekles van docenten verbonden aan de Muziekschool Amsterdam.

Gym
Voor het gymrooster en de gymregels, klik hier.
 
Humanistisch Vormingsonderwijs
In groep 7 krijgen de kinderen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit is een vorm van levensbeschouwelijk onderwijs waarbij kinderen leren omgaan met elkaars verschillen, leren kijken naar zichzelf en praten over zichzelf. De lessen worden gegeven door een docent van het Humanistisch Verbond. In groep 6 krijgen ouders hierover een informatiefolder, ouders vullen voor Humanistisch Vormingsonderwijs een toestemmingsformulier in.
 
Schooltuinen
In de groepen 6 en 7 volgen de kinderen schooltuinlessen. Alle facetten van het bijhouden van een tuin komen hierbij aan de orde. De kinderen verzorgen hun eigen stukje grond. De oogst van de tuin mogen ze mee naar huis nemen.
 
Spaans
Voor de leerlingen die meer aankunnen is het mogelijk om vanaf groep 6 Spaanse les te volgen. Voor Spaanse les vragen we een kleine bijdrage van ouders.
 
Plusgroep
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is deelname aan de ‘plusgroep’ mogelijk. De selectie voor deelname aan de plusgroep gebeurt in overleg tussen de leerkracht en de IB-er.

We hebben afspraken gemaakt over huiswerk maken: zie hier.

Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar vertellen we de ouders welke kerndoelen het schooljaar aan bod komen.
Wilt u meer weten? Op de site www.snapjekind.nl staat een overzicht van de leerstof per leerjaar.