Welke methodes gebruiken we?


We werken met moderne methodes, uitgebreid met software-programma’s. 
 
Overzicht van de methodes
Vakgebied
Taalonderwijs:                                               
Aanvankelijk lezen:                                       
Voortgezet technisch lezen:                        
Begrijpend lezen:
                                         
Technisch schrijven
Rekenen:                                                         
Wereldoriëntatie:                                           

Engels:
Studievaardigheden:                                     
Sociaal emotionele vaardigheden:             
Verkeersonderwijs:

Schatkist, Onderbouwd en Staal
Veilig Leren Lezen
Estafette (groepen 4 t/m 7)
Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL (gr 7 & 8)
Atlantis (gr 4, 5 & 6)
Pennenstreken en Schrijfdans
De Wereld in Getallen 5
Blink: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek
Groove me (vanaf groep 6)
Blits (groepen 6, 7 en 8)
Kwink
Tussen school en thuis vanaf gr 5, in gr 1 t/m 4 op projectbasis                                
 

Overig

Aan beeldende vorming werken we zowel in de groep als buiten de groep, vaak onder leiding van externe professionals. De groepen 3 t/m 8 krijgen muziekles van docenten verbonden aan de Muziekschool Amsterdam.

Gym
Voor het gymrooster en de gymregels, klik hier.
 
Humanistisch Vormingsonderwijs
In groep 7 krijgen de kinderen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit is een vorm van levensbeschouwelijk onderwijs waarbij kinderen leren omgaan met elkaars verschillen, leren kijken naar zichzelf en praten over zichzelf. De lessen worden gegeven door een docent van het Humanistisch Verbond. In groep 6 krijgen ouders hierover een informatiefolder, ouders vullen voor Humanistisch Vormingsonderwijs een toestemmingsformulier in.
 
Schooltuinen
In de groepen 6 en 7 volgen de kinderen schooltuinlessen. Alle facetten van het bijhouden van een tuin komen hierbij aan de orde. De kinderen verzorgen hun eigen stukje grond. De oogst van de tuin mogen ze mee naar huis nemen.
 
We hebben afspraken gemaakt over huiswerk maken: zie hier.

Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar vertellen we de ouders welke kerndoelen het schooljaar aan bod komen.
Wilt u meer weten? Op de site www.snapjekind.nl staat een overzicht van de leerstof per leerjaar.