Wie werken bij ons?

Onze directeur is Arie Wim Kars. Samen met de adjunct-directeur Hielie Bakker vormen zij de directie.  Ons managementteam bestaat uit de directie en unitleider Lucky Schild.
 
Unitleiders
Hielie Bakker is tevens unitleider van de groepen 1 t/m 4.  Lucky Schild is unitleider van de groepen 5 t/m 8. De unitleider is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de unit, waarbij het uitgangspunt is dat de groepsleerkrachten de eerst verantwoordelijken zijn voor het onderwijs, de organisatie en de leerlingen in de groep. Naast de taak van unitleider hebben Hielie en Lucky taken als groepsleerkracht.
 
Interne begeleiding
De intern begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkrachten bij het handelings-en opbrengstgericht werken. Voor de groepen 1 t/m 4 is de IB-er Els Aarts, voor de groepen 5 t/m 8 is de IB-er Michelle van der Mei.
 
Groepsleerkrachten
De groepen worden geleid door maximaal twee groepsleerkrachten. Aan het eind van het schooljaar ontvangen ouders een overzicht met de  namen van leerkrachten en de groepen waaraan ze verbonden zijn.
 
Vakleerkracht gymnastiek
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen tweemaal per week 45 minuten gym van de vakleerkrachten Joyce de Hoog (ma, di, do) en Mike Kaper (vrij) . 
 
Administratie
Yvonne Lammertink doet onze administratie.
 
Conciërge
Pascal van Leeuwen is onze conciërge.
 
Opleiden in school
Ieder jaar bieden wij ruimte aan studenten van de Pabo om bij ons stage te lopen. De begeleiding van hen loopt via de leerkracht en via de interne opleidingsschool van ons schoolbestuur.
 
Ouder- en kindadviseur
Scholen hebben tegenwoordig een ouder- en kindadviseur (voorheen schoolmaatschappelijk werker). De ouder- en kindadviseur verbonden aan onze school is Tamar Kuizinga.