Wie werken bij ons?

Onze directeur is Esther van den Berg. Samen met de adjunct-directeur Hielie Bakker vormen zij de directie. 
 
Bouwcoordinatoren 
Wij werken met bouwcoordinatoren: zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de bouw, waarbij het uitgangspunt is dat de groepsleerkrachten de eerst verantwoordelijken zijn voor het onderwijs, de organisatie en de leerlingen in de groep.
 
Interne begeleiding
De intern begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkrachten bij het handelings-en opbrengstgericht werken. Voor de groepen 1 t/m 4 is de IB-er Marjo Bos, voor de groepen 5 t/m 8 is de IB-er Sandra Obbink.
 
Groepsleerkrachten
De groepen worden geleid door maximaal twee groepsleerkrachten. Aan het eind van het schooljaar ontvangen ouders een overzicht met de  namen van leerkrachten en de groepen waaraan ze verbonden zijn.
 
Vakleerkracht gymnastiek
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen tweemaal per week 45 minuten gym van de vakleerkrachten Mick van de Wijgerd en Joyce de Hoog . 
 
Administratie
Yvonne Lammertink doet onze administratie.
 
Conciërge
Lars Hansen is onze conciërge.
 
Opleiden in school
Ieder jaar bieden wij ruimte aan studenten van de Pabo om bij ons stage te lopen. De begeleiding van hen loopt via de leerkracht en via de interne opleidingsschool van ons schoolbestuur.
 
Ouder- en kindadviseur
Scholen hebben tegenwoordig een ouder- en kindadviseur (voorheen schoolmaatschappelijk werker). De ouder- en kindadviseur verbonden aan onze school is Mechteld van Oosten.