De schoolgids


Met genoegen bieden wij u de schoolgids van Daltonschool De Meer aan. In de schoolgids vindt u inhoudelijke en praktische informatie over de school. De schoolgids kan behulpzaam zijn bij het maken van een schoolkeuze voor uw kind. Als uw kind al op school zit vindt u in deze gids alle noodzakelijke informatie over de school. We hopen dat deze gids antwoord geeft op de vragen die bij u leven. Zijn er nog onduidelijkheden of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Schoolgids 2023-2024