Wie zijn wij?


 
Daltonschool De Meer is een openbare basisschool voor daltononderwijs. De school valt onder de Stichting STAIJ (Samen Tussen Amstel en IJ).  Onze stichting is een stichting voor openbaar onderwijs, er vallen 20 scholen in de regio Amsterdam Oost onder ons bestuur.
 
Wij bieden aan +/- 450 leerlingen, binnen een gestructureerde omgeving, kwalitatief goed onderwijs.

Onze school heeft een openbaar karakter; iedereen is welkom.

Voor meer informatie over de resultaten van ons onderwijs verwijzen wij u naar scholenopdekaart.nl