Wie zijn wij?


 
Daltonschool De Meer is een openbare basisschool voor daltononderwijs. De school valt onder de Stichting STAIJ (Samen Tussen Amstel en IJ).  Onze stichting is een stichting voor openbaar onderwijs, er vallen 20 scholen in de regio Amsterdam Oost onder ons bestuur.
 
Daltonschool De Meer is gestart in februari 1986. In januari 2012 hebben we onze nieuwbouw aan de Van ’t Hofflaan betrokken. De school staat in de wijk Watergraafsmeer in tuindorp Frankendael, beter bekend als de wijk Jeruzalem. Ons leerlingaantal is rond de 480 leerlingen. We hebben vijf onderbouwgroepen (groep 1/2),  van de andere jaargroepen zijn er twee, m.u.v. de groepen 7, dit zijn er drie; iedere groep heeft een parallelgroep.

Samen met de buitenschoolse opvang en de peuterdagopvang (de Bijtjes) van Kind Centrum Watergraafsmeer Amsterdam (KCWA) de Beukelse Berg, de voorschoolgroepen (VVE) en peuterspeelzaal van Stichting Dynamo vormen we Brede daltonschool De Meer.
 
Bij de inrichting van ons gebouw hebben we rekening gehouden met ons onderwijsconcept: tussen de lokalen van de middenbouw (groep 3 t/m 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8) zijn extra werkruimtes geplaatst, in het daltononderwijs ‘kabinetten’ genoemd. Deze ruimten worden gebruikt als stille werkruimten, als extra samenwerkplekken of als uitwijkruimte als twee parallelgroepen groepsdoorbrekend werken.